STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

 


 
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ

 
Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách SBD Vrchlabí.

Naše stavební bytové družstvo poskytuje komplexní správu bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek a společenství vlastníků.


OZNÁMENÍ

Dne 24.9.2021 - pátek zavřeno
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie

Dne 27.9.2021 - pondělí zavřeno
z důvodu čerpání dovolné


Od 1. 3. 2021
Návštěva správy SBD Vrchlabí pouze po telefonické domluvě


Od 1.6.2020 je správa SBD Vrchlabí otevřena dIe úředních hodin.
Vstupujte s ochranou úst a nosu (rouška, šátek).
K pracovníkům SBD vstupujte jednotlivě, tak aby byl dodržen min. odstup 2m.


Oznámení předsedům SVJ, spravovaných Stavebním bytovým družstvem Vrchlabí

V současné době se množí nepravdivé informace ohledně finančního a ekonomického stavu SBD Vrchlabí. V této souvislosti podává SBD Vrchlabí prostřednictvím právního zástupce žalobu na neznámého pachatele pro pomluvu, nactiutrhání, poškozování obchodní značky a šíření nepravdivých informací. V nejbližší době se hodlá SBD Vrchlabí obrátit na Policii ČR v rámci řešení výše uvedené žaloby.

Toto zcela zjevně poškozuje hrubým způsobem pověst jak stávajících zaměstnanců a představitelů SBD, tak i družstva jako celku, jehož jste vy všichni nedílnou součástí.

V této souvislosti vás prosíme o součinnost, nejedená se o žádnou formu udavačství, ale eventuální poukázání na někoho, v jehož zájmu by mohlo toto poškozování dobrého jména SBD Vrchlabí být.

 

Předseda představenstva SBD Vrchlabí
Marek Kořínek