STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Stavební bytové družstvo Vrchlabí, Východní 1378, Vrchlabí

                        Pozvánka

Na shromáždění delegátů SBD Vrchlabí, které se koná ve středu 14. 10. 2020 od 17,00 hodin na správě SBD Vrchlabí.

Program: 1/ Zahájení

                  2/ Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu

                  3/ Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

                  4/ Zpráva o činnosti kontrolní komise

                  5/ Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2019

                  6/ Informace o dluhopisovém emisním programu a nové možnosti investice

                  7/ Schválení uzávěrky za rok 2019 

                       (materiál k tomuto bodu jsou na webových stránkách SBD / www.sbdvrchlabi.cz)

                  8/ Informace o likvidaci holobytů a pozemku

                  9/ Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy

                10/ Různé / Diskuze

                11/ Zpráva mandátové komise

                12/ Usnesení

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je možná změna, o které budete v případě potřeby informováni. Aktuální informace budou na webových stránkách SBD Vrchlabí.

Ve Vrchlabí 29. 9. 2020

Marek Kořínek v.r., předseda představenstva

Tagged under: Zápisy,