STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Návrh na rozdělení zisku  za  rok 2019

Stř. 910 – správa                                               -299.114,16 Kč

Stř. 911 – neplatiči                                            -  45.732,00 Kč

Stř. 915 – holobyty                                           - 107.676,00 Kč

Stř. 920 – údržba                                                            0.00 Kč

Stř. 950 – úroky                                               +    99.855,95 Kč

Celkem  ztráta                                                   -352.666,21 Kč

 

Ztrátu za rok 2019 ve výši  - 352.666,21 Kč navrhujeme uhradit z nerozděleného zisku, kam byl přesunut zisk z roku 2018.

 

           
náklady a výnosy správa     plán 2019 skutečnost 2019 plán 2020
spotřeba materiálu     30 000 44 484 40 000
spotřeba PHM     20 000 11 199 15 000
spotřeba plynu     40 000 42 938 40 000
spotřeba el.energ.     12 000 14 509 15 000
vodné,stočné     2 000 959 2 000
oprava a udržování     20 000 109 994 25 000
náklady na reprezentaci     0 3 001 5 000
právnické a por.sl.     25 000 242 917 25 000
telefon,fax     35 000 27 286 30 000
poštovné,kolky     23 000 19 932 20 000
školení     2 000 1 790 2 000
odvoz odpad     2 000 1 968 2 000
ostatní služby,VT     150 000 186 111 150 000
mzdy     1 300 000 1 243 431 1 400 000
DPP,DPČ     20 000 25 400 25 000
SP a ZP     442 000 421 993 450 000
stravné zam.     47 000 40 832 45 000
dan z nem.a přev.     8 500 9 082 9 000
dan silnicni     2 400 1 800 2 000
pojistné     20 000 20 635 20 000
odpisy budov,server     90 000 123 026 120 000
poplatky bance     60 000 60 073 60 000
odpis nedobytné pohl.     0 95 610 0
ostatní náklady     0 21 470 0
odměna st.o.     100 000 100 000 100 000
celkem náklady správa     2 450 900 2 870 440 2 602 000
pronájem     200 000 247 702 250 000
převod čl.práv.,bj     120 000 59 945 60 000
správ.poplatky     1 810 000 1 908 454 2 000 000
předpis penále     0 -8 932 0
náhrada soudních výloh.       126 889 0
ostatní výnosy     200 000 237 268 200 000
celkem výnosy správa     2 330 000 2 571 326 2 510 000
správa SBD       -299 114  
neplatiči,dlužníci pohledávky       -45 732  
holobyty odpisy       -107 676  
úroky       99 856  
výnosy-náklady     -120 900 -352 666 -92 000
           
           
Vrchlabí 1.6.2020        
Tagged under: Zápisy,