STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Věc: Odvolání Shromáždění delegátů svolávaného na 14. 10. 2020 musí být 

         nahrazeno korespondenční komunikací vzhledem k níže uvedeným důvodům

        Z nařízení ministerstva zdravotnictví se schůze nesmí konat, proto se shromáždění delegátů SBD Vrchlabí plánované na 14. 10. 2020 ruší.

Musíme, ale odsouhlasit roční uzávěrku roku 2019 a plán na rok 2020. A proto je NUTNÉ Vaše písemné hlasování.

 Vaše  odpovědi zasílejte emailem na naší edresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

HLASOVÁNÍ:   SVJ…………………………………………………..

                             Jméno zástupce: …………………………………….

                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                              Pro ………………………………………………….

                              Proti …………………………………………………

                              Zdržel se  …………………………………………….

                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Přiložené materiály jsou totožné s těmi, co jste dostali s pozvánkou.

             

náklady a výnosy správa

 

 

plán 2019

skutečnost 2019

plán 2020

 

spotřeba materiálu

   

30 000

44 484

40 000

 

spotřeba PHM

   

20 000

11 199

15 000

 

spotřeba plynu

   

40 000

42 938

40 000

 

spotřeba el.energ.

   

12 000

14 509

15 000

 

vodné,stočné

   

2 000

959

2 000

 

oprava a udržování

   

20 000

109 994

25 000

 

náklady na reprezentaci

   

0

3 001

5 000

 

právnické a por.sl.

   

25 000

242 917

25 000

 

telefon,fax

   

35 000

27 286

30 000

 

poštovné,kolky

   

23 000

19 932

20 000

 

školení

   

2 000

1 790

2 000

 

odvoz odpad

   

2 000

1 968

2 000

 

ostatní služby,VT

   

150 000

186 111

150 000

 

mzdy

   

1 300 000

1 243 431

1 400 000

 

DPP,DPČ

   

20 000

25 400

25 000

 

SP a ZP

   

442 000

421 993

450 000

 

stravné zam.

   

47 000

40 832

45 000

 

dan z nem.a přev.

   

8 500

9 082

9 000

 

dan silnicni

   

2 400

1 800

2 000

 

pojistné

   

20 000

20 635

20 000

 

odpisy budov,server

   

90 000

123 026

120 000

 

poplatky bance

   

60 000

60 073

60 000

 

odpis nedobytné pohl.

   

0

95 610

0

 

ostatní náklady

   

0

21 470

0

 

odměna st.o.

   

100 000

100 000

100 000

 

celkem náklady správa

   

2 450 900

2 870 440

2 602 000

 

pronájem

   

200 000

247 702

250 000

 

převod čl.práv.,bj

   

120 000

59 945

60 000

 

správ.poplatky

   

1 810 000

1 908 454

2 000 000

 

předpis penále

   

0

-8 932

0

 

náhrada soudních výloh.

     

126 889

0

 

ostatní výnosy

   

200 000

237 268

200 000

 

celkem výnosy správa

 

 

2 330 000

2 571 326

2 510 000

 

správa SBD

     

-299 114

   

neplatiči,dlužníci pohledávky

     

-45 732

   

holobyty odpisy

     

-107 676

   

úroky

     

99 856

   

výnosy-náklady

 

 

-120 900

-352 666

-92 000

 
             
             

Vrchlabí 1.6.2020

         

Návrh na rozdělení zisku  za  rok 2019

Stř. 910 – správa                                               -299.114,16 Kč

Stř. 911 – neplatiči                                            -  45.732,00 Kč

Stř. 915 – holobyty                                           - 107.676,00 Kč

Stř. 920 – údržba                                                            0.00 Kč

Stř. 950 – úroky                                               +    99.855,95 Kč

Celkem  ztráta                                                   -352.666,21 Kč

 

Ztrátu za rok 2019 ve výši  - 352.666,21 Kč navrhujeme uhradit z nerozděleného zisku,

kam byl přesunut zisk z roku 2018.

 

Ve Vrchlabí dne 8. 10. 2020

Marek Kořínek v.r., předseda SBD Vrchlabí

Tagged under: Zápisy,