STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

POZVÁNKA

na Shromáždění delegátů SBD Vrchlabí, které se koná den 29. 9. 2021 od 17,00 hod. na správě SBD Vrchlabí, Východní 1378, Vrchlabí

 

Program: 

Zahájení
Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu
Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období 
Zpráva o činnosti kontrolní komise
Zvýšení odměny statutárnímu orgánu SBD na 150.000, -Kč/rok
Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2020
Informace o dluhopisovém emisním programu a nové možnosti investice
Informace – doporučení pro SVJ pořídit si službu na hlídání změn u majitelů bytů. Zajišťuje firma Zákon a pořádek Praha.
Schválení uzávěrky za rok 2020 (materiál k tomuto bodu jsou na webových stránkách SBD / www.sbdvrchlabi.cz)
Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy
Různé / Diskuze
Zpráva mandátové komise
Usnesení

Nutno dodržet platné protiepidemiologické opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví! 

Ve Vrchlabí 10. 9. 2021
Za SDB Vrchlabí
Marek Kořínek, v.r.
předseda přdstavenstva