STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

POZVÁNKA

na Shromáždění delegátů SBD Vrchlabí,
které se koná den 8. 6. 2022 (středa) od 17,00 hod. na správě SBD Vrchlabí, Východní 1378, Vrchlabí

 

Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu
3. Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
5. Hospodaření správy SBD Vrchlabí za rok 2021
6. Návrh na umoření ztráty z nedělitelného fondu
7. Informace o změně správního poplatku
8. Schválení uzávěrky za rok 2021 (materiál k tomuto bodu je přílohou pozvánky)
9. Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy
10. Různé / Diskuze
11. Zpráva mandátové komise
12. Usnesení

Ve Vrchlabí 20. 5. 2022
Za SDB Vrchlabí
Marek Kořínek, v.r.
předseda představenstva

 

HV