STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Datum zápisu:
1. dubna 1965
 

Spisová značka:
DrXXVI 192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 

Obchodní firma:
Stavební bytové družstvo Vrchlabí
 

Sídlo:
543 01 Vrchlabí, Východní 1378
 

Identifikační číslo:
00045993
 

Právní forma:
Družstvo
 

Předmět podnikání:
 
 
 
Předmětem činnosti družstva je zejména a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor bb) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv   b) činnost za účelem podnikání spočívající především v aa) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekontrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob cc) nákupu zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 

 
Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatřeí příslušné oprávnění. Činnosti, při nichž majetková účast družstva přesahuje 500.000,- Kč podléhají schválení shromáždění delegátů.
 

 
zabezpečování služeb spojených s bydlením
 

 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 

Statutární orgán - představenstvo:
 
 
předseda představenstva:
 
JAN KRÚPA, dat. nar. 1. března 1953
Dukelská 1318, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku funkce: 10. června 2013
Den vzniku členství: 10. června 2013
 

1. místopředseda představenstva:
 
JAROSLAV PRAŽÁK, dat. nar. 6. dubna 1951
Školní 1389, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku funkce: 10. června 2013
Den vzniku členství: 10. června 2013
 

2. místopředseda představenstva:
 
VOJTĚCH ČIVRNÝ, dat. nar. 24. února 1940
Ludvíka Svobody 912, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku funkce: 10. června 2013
Den vzniku členství: 10. června 2013
 

člen představenstva:
 
JIŘÍ KOUT, dat. nar. 2. července 1951
Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku členství: 10. června 2013
 

člen představenstva:
 
LADISLAV VOTOČEK, dat. nar. 30. srpna 1937
Slovanská 882, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku členství: 10. června 2013
 

Způsob jednání:
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způso- bem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
 

Základní členský vklad:
 
 
 
Základní členský vklad: 1 000,- Kč
 

Zapisovaný základní kapitál:
100 000,- Kč
 
 

Ostatní skutečnosti:
 
 
 
Údaje o zřízení:
 

 
Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 8. 2. 1965 a souhlasem KV SBD v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1965, zn. 23-05-101-65. Podle usnesení členských schůzí obou zaniklých družstev ze dne 30. 4. 1974 a 7. 5. 1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974, dohod o sloučení uzavřených mezi těmito družstvy ze dne 27. 6. 1974 a 30. 6. 1974, čj. 2224/105/74 a ze dne 17. 6. 1974, čj. 2375/ 105/74 vydaných na základě usnesení předsednictva tohoto orgánu z týchž dnů se zapisuje sloučení: Stavební bytové družstvo při Nářadí, n. p. Vrchlabí - Db 214
 

 
Stavební bytové družstvo POV Kunčice nad Labem - Db 260 obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podle usnesení členské schůze přejímaných družstev ze dne 25. 4. 1974, 13. 5. 1974 a 11. 5. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17. 6. 1974, č. 4563/105/ 74, 4562/105/74, 4560/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974 družstev:
 

 
1. Stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí - Db 64 2. HORAL, stavební bytové družstvo zaměstnanců n. p. Tesla Rožnov, závod Vrchlabí - Db 224 3. Druhé stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí - Db 159 jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne 23. 9. 1974.
 

 
K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 7. 10. 1974 a podle usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 21. 4. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17. 6. 1974, čj. 2052/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 11. 1974 družstva: Stavební bytové družstvo "Krakonoš" se sídlem ve Vrchlabí - Db 251 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přjímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 10. 10. 1974.
 

Stáhnout PDF verzi výpisu

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 1.10.2014 15:38
Údaje platné ke dni 30.9.2014 04:13

Tagged under: Listiny,